Hj„rts„kra din arbetsplats!

HeartHelper Livräddarpaket är komplett

Where To Find Pandora Charms, Pandora Charms Voyages Chine, Charm Where To Find Pandora Charms, Pandora Charms Voyages Chine, Charm, Lettre M
Nike Air Vapormax 2019 Mens Black, Nike Air Vapormax 2019 All Black visit your url

Ett effektivt program för att hjärtsäkra en arbetsplats - som fungerar över tiden - kräver att kunskapen i hjärt-lungräddning upprätthålls och att det finns en fungerande hjärtstartare tillgänglig. Arbetsmiljöverket uttalade tidigt sitt stöd för utplacering av hjärtstartare på arbetsplatser men kräver att det finns personer som har kunskaper i handhavandet och att utrustningen underhålls. Läs texten här.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 "Första hjälpen och krisstöd" beskriver vidare de åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som skall vidtagas på en arbetsplats för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. Myndigheten föreskriver att varje arbetsplats måste ha den beredskap och de rutiner som behövs med hänsyn till verksamhetens art och särskilda risker. Du kan ladda ner skriften här.

HeartHelper Livräddarpaket innehåller allt Du behöver for att hjärtsäkra Din arbetsplats för ett program som fungerar över tiden och möter Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Följande ingår i vår nyckelfärdiga lösning:

 • Framtagande av larmrutin för just Din arbetsmiljö. Vi hjälper Dig att ta fram en larmrutin som är anpassad efter de förutsättningar som finns på Din arbetsplats. Larmrutinen kan sedan bli en del av de redan existerande rutinerna på arbetsplatsen.
 • Hjärtstartare, också kallad defibrillator, med väska och vägghållare. Vi arbetar med tre olika modeller: Philips HeartStart HS1, Philips HeartStart FRx och Philips HeartStart FR3. Philips HeartStart HS1 är en lättanvänd hjärtstartare som blivit marknadsledande i Sverige, mycket tack vare att den är enkel att använda, ger tydliga röstinstruktioner på svenska och även kan ge instruktioner för hjärt-lungräddning. Naturligtvis är utrustningen godkänd för användning i Sverige och möter de nya svenska riktlinjerna för hjärt-lungräddning från 2011.
  För mer krävande miljöer där damm och vätska kan vara ett problem, t.ex. tillverkande industrimiljö, rekommenderar vi istället Philips HeartStart FRx som har en högre IP-klassificering.
  I situationer som kräver t.ex. möjlighet att byta språket för röstinstruktionerna är Philips HeartStart FR3 rätt maskin; den finns också med visning av EKG om detta krävs.
  Placeras hjärtstartaren på allmän plats där det kan vara svårt att övervaka utrustningen rekommenderar vi ett larmat skåp.
 • Vägghållare för hjärtstartaren ingår.
 • Kvalitetssäkrade, årliga utbildningar som leds av instruktörer som arbetar aktivt inom sjukvården och har praktisk erfarenhet av hjärt-lungräddning samt första hjälpen. Samtliga utbildningar är kvalitetssäkrade av HeartHelper, innnehållet är standardiserat vilket garanterar likvärdiga utbildningar i hela landet oberoende av instruktör. Våra utbildningar i hjärt-lungräddning möter också Svenska HLR-rådets riktlinjer.
  Första året genomför vi en grundutbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och hur man använder en hjärtstartare (D-HLR) på Din arbetsplats och varje år därefter kommer vår instruktör tillbaka och fräschar upp kunskaperna. Efter godkänd utbildning får deltagarna ett kompetensbevis giltigt i 12 månader.
 • Tekniskt underhåll av hjärtstartaren innefattande byte av elektroder och/eller batteri vid behov och efter användning.
 • Uppdatering av programvaran efter det nya riktlinjer for hjärt-lungräddning införts eller om fel upptäcks.
 • Lån av hjärtstartare vid fel på utrustningen och efter användning.
 • Webbportal med information om placering av utrustning samt utgångsdatum for batteri och elektroder.
 • Webbportal med information om vilka av Dina medarbetare som deltagit i en av våra kurser, vilken typ av kurs och när. Vi kan också kalla dem till repetitionsutbildningar.
 • Elektroniskt nyhetsbrev till kurskoordinatorn och kursdeltagarna.
 • HeartHelper Hjärtsäkerhetspärm - en arbetsplatsresurs med information om hjärtstillestånd, vad man gör, hjärtstartaren med mera. Värdefull information inte bara för de som deltagit i en av våra utbildningar utan även för alla på arbetsplatsen.
 • Skyltmaterial. Samtliga skyltar och märken Du behöver: en grön laminerad plastskylt som markerar placeringen av hjärtstartaren samt klistermärken som markerar hjärtsäker miljö/zon. Du kan dessutom skriva ut skyltar med namn och kontaktinformation för de av Dina medarbetare som genomgått utbildning i hjärt-lungräddning och hur man använder defibrillatorn, de skyltarna kan Du sätta upp på anslagstavlor etc. runt om på arbetsplatsen.

HeartHelper Livräddarpaket gör det möjligt för Dig att snabbt och enkelt hjärtsäkra Din arbetsplats utan en stor initial utgift. Vi hjälper Dig att administrera programmet för att säkerställa att Dina medarbetare har aktuell kompetens i hjärt-lungräddning, att de bibehåller kompetensen genom aktivt lärande samt att det finns hjärtstartare på arbetsplatsen.

HeartHelper Livräddarpaket faktureras kvartalsvis och vi kan lägga upp avtalet på det sätt som passar Dig bäst. Tala med oss för mer information! 

I always prefer to buy cheaper shoes that look good. Also size US9.5 marios_g10

Enkelt

Vi administrerar programmet, återkommande utbildningar och underhåll av hjärtstartaren.

Läs mer här!

Komplett

HeartHelper Livräddarpaket är komplett och innehåller allt Du behöver för att implementera ett effektivt program för att hjärtsäkra just Din arbetsplats.

Läs mer här!

Effektivt

Kombinationen av hjärt-lungräddning (HLR/D-HLR) och hjärtstartare kan rädda liv innan ambulans anländer.

Läs mer här!